یکی از چالش های جدی بسیاری از پروسه های مهاجرتی، یادگیری زبان رسمی کشوری است که فرد قصد مهاجرت به آن را دارد. شهروندان خارجی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند، در بسیاری از پروسه های مهاجرتی باید زبان انگلیسی یا فرانسوی را در سطح حداقل بیاموزند و از این طریق خود را به عنوان یک شخصیت واجد شرایط برای مهاجرت معرفی کنند.

در کانادا زبان های زیادی به صورت کلی مورد استفاده قرار می گیرند. اما دو زبان هستند که در این کشور به عنوان زبان رسمی شناخته می شوند و دولت کانادا نیز در تلاش است تا اعتدال میان این دو زبان را به صورت کامل برقرار کند و به شهروندان خود این امکان را بدهد که بدون نیاز به یادگیری زبان دوم و با فراگیری زبان مادری خود در این کشور زندگی راحتی داشته باشند.

در ادامه بررسی خواهیم کرد که زبان رسمی کانادا چیست و چگونه می توان با استفاده از آن ها به این کشور مهاجرت کرد.

حقوق زبانی در کانادا

در سال 1867، انگلیسی و فرانسوی به عنوان زبان هایی شناخته شدند که امکان استفاده از آن ها در پارلمان های کانادا و همچنین امکان بهره مندی از آن ها در دادگاه های کانادا نیز قانونی شد.

اولین قانون زبان های رسمی در کانادا در سال 1969 تصویب شد و بر اساس آن فرانسوی و انگلیسی به عنوان زبان های رسمی در سراسر دولت فدرال به رسمیت شناخته شد. اصلی ترین هدف تصویب چنین قانونی، اطمینان از دسترسی شهروندان کانادا به خدمات فدرال به زبان دلخواهشان بوده است.

به عنوان یک قانون فدرال، قانون زبان های رسمی فقط برای موسسات فدرال قابلیت اجرایی دارند و نمی توان از دولت های استانی یا شهری یا حتی مشاغل خصوصی خواست که چنین قانونی را رعایت کنند.

با همه این تفاسیر، دولت های استانی و مناطق خاصی از کشور کانادا قوانین خاص مربوط به خود برای حفظ ارزش های زبانی را رعایت می کنند.

مهاجرت به کانادا با زبان فرانسه چگونه امکان پذیر است؟

انگلیسی و فرانسوی مشخصه اساسی هویت کانادایی هستند و اهمیت حقوق زبانی به طور روشن در منشور حقوق و آزادای های کانادای، که بخشی از قانون اساسی سال 1982 است، بیان گشته.

زبان رسمی به طور خاص در بخش های 16 تا 23 بخش پیوندهای خارجی ذکر شده است. به عنوان مثال بخش 16 مقرر می کند که انگلیسی و فرانسوی هر دو دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابر در استفاده هستند و از آن ها در تمامی نهادهای پارلمانی و دولت کانادا استفاده می شود.

بخش 23 نیز اشاره می دارد که حقوق اقلیت انگلیسی زبان در استان کبک و اقلیت فرانسوی زبان در سایر استان های کانادا، در آموزش به کودکان باید به طور دقیق رعایت گردد.

مقررات (پیوند خارجی) زبان رسمی (ارتباطات و خدمات عمومی) که در سال 1991 به تصویب رسید، شرایطی را برای نهادهای فدرال الزامی می کند که به وسیله آن باید خدمات را به هر دو زبان رسمی این کشور ارائه کنند. این قوانین بر اساس بخش 32 قانون زبان های رسمی پس از گفتگوها و جلسات متعدد به تصویب نهایی رسید.

از سال 1969، رویدادهای متعددی به تقویت برابر شدن زبان های فرانسوی و انگلیسی در جامعه کانادا شد. تا به امروز قوانین مربوط به زبان رسمی در کشور کانادا دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است که منجر به گسترش اهمیت آن شده است. قانون جدید زبان های رسمی در کانادا در سال 1988 به تصویب رسید و در سال 2005 مورد بازنگری قرار گرفت.

هدف اصلی از قانون زبان های رسمی در کانادا را می توان به شرح زیر بیان داشت:

 • اطمینان از احترام به انگلیسی و فرانسوی و تضمین برابری حقوق و امتیازات شهروندان در استفاده از آن ها در نهادهای فدرال.
 • حمایت از توسعه جوامع اقلیت زبان انگلیسی و فرانسوی
 • ارتقاء وضعیت برابر برای استفاده از زبان های انگلیسی و فرانسوی
انگلیسی و فرانسوی در دانشگاه های کانادا

درباره کد های پیش شماره تلفن شهر های کانادا در این مقاله بخوانید.

بررسی قوانین زبان کار در کانادا

قوانین مربوط به زبان کار در قسمت پنجم از قانون زبان های رسمی در بخش های 34 تا 38 ارائه شده است که آن را به صورت خلاصه مورد بررسی قرار خواهیم داد. بر اساس قانون مربوط به زبان کار، کارمندان موسسات فدرال، صرف نظر از موقعیت زبانی (2 زبانه بودن) حق دارند به زبان رسمی مورد نظر خود در مناطق دو زبانه تعیین شده به کار مشغول شوند. این مناطق عبارتند از:

داشتن حق کار به زبان رسمی انتخابی است که شامل موارد زیر است:

 • در اختیار داشتن همه ابزارهای کاری (مانند کتاب های مرجع، دفترچه های راهنما، صفحه کیبورد، نرم افزارهای کامپیوتری و سیستم های تلفنی) به زبان انگلیسی یا فرانسوی
 • تحت نظارت قرار گرفتن به زبان انگلیسی یا فرانسوی
 • امکان مذاکره و گفتمان در جلسات عمومی به زبان انگلیسی یا فرانسوی
 • توانایی نگارش متون به زبان انگلیسی یا فرانسوی
 • دسترسی به انتخاب آموزش به زبان انگلیسی یا فرانسوی

علاوه بر اطمینان از رعایت این حق، موسسات فدرال باید اطمینان حاصل کنند که زبان رسمی در محیط کار آن ها مورد احترام قرار گرفته و امکان استفاده از آن در این محیط فراهم شده است.

برخی از مهم ترین ویژگی های مربوط به محیط کار دو زبانه عبارتند از:

 • کارمندان در یک محیط کاملا حرفه ای کار کرده و امکان فعالیت به زبان های رسمی را خواهند داشت.
 • مدیریت ارشد و سرپرستان امکان استفاده از هر دو زبان را در اختیار دارند.
 • فرهنگ محیط کار، به طور کامل وضعیت برابر هر دو زبان رسمی را منعکس می کند.
 • کارمندان مفتخرند که در یک محیط دو زبانه مشغول به فعالیت هستند و محیط کار نیز آن ها را به استفاده از زبان رسمی تشویق می کند.
 • مدیران و کارکنان حقوق و تعهدات زبانی خود را می دانند

بررسی زبان های رسمی در استان های مختلف کانادا

داده های آماری در بسیاری از مواقع می تواند راهنمای دقیق تری برای مطالعه اهمیت زبان های فرانسوی و انگلیسی در کانادا باشد. داده های آماری مربوط به سال 2021 در رابطه با شناخت زبان افراد در کانادا منتشر نشده است و به همین دلیل باید از داده های رسمی سال 2016 در رابطه با زبان در کانادا استفاده کرد. جدول زیر نشان می دهد که ساکنان کانادا در رابطه با زبان مادری چه وضعیتی را در اختیار دارند.

جمع انگلیسی فرانسوی زبان های غیر رسمی انگلیسی و فرانسوی انگلیسی و زبانی غیررسمی فرانسوی و زبانی غیر رسمی زبان های رسمی و زبانی غیر رسمی استان
13312870 8902320 490720 3553925 54045 288285 12565 11010 انتاریو
8066560 601155 6219665 1060830 72395 27485 67075 17950 کبک
4598415 3170110 57425 1267465 10065 89140 2105 2115 بریتیش کلمبیا
4026650 2991480 72155 870945 10225 77520 2685 1640 آلبرتا
1261620 900610 40525 288985 4365 2565 700 475 منیتوبا
1083235 892620 15095 156960 2045 15925 315 280 ساسکاچوان
912295 830220 2465 44550 3445 4180 225 210 نوا اسکوشیا
736280 472725 231110 23150 7280 1535 330 145 نیوبرانزویک
515680 499705 2355 11920 585 1025 60 30 نیوفاندلند
141020 128005 4865 7160 485 460 30 20 پرینس ادوارد
41380 31765 1170 7625 145 630 35 10 قلمروهای شمالی
35690 11020 595 23345 25 690 15 5 نوناووت
35560 29110 1570 4210 220 420 15 15 یوکان

همانطور که از جدول فوق مشخص است، اکثر افرادی که در کانادا زندگی می کنند، یا به زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری خود مسلط هستند یا این که در کنار زبان انگلیسی زبان دیگری را نیز به عنوان زبان مادری خود معرفی کرده اند و فرانسوی تنها در برخی از مناطق این کشور رواج دارد.

زبان رسمی استان های مختلف این کشور توسط دولت های محلی انتخاب شده است و به همین دلیل است که باید پیش از مهاجرت به کانادا به این مسئله توجه داشت.

در حال حاضر استان های انتاریو، بریتیش کلمبیا، آلبرتا، مانیتوبا، استان ساسکاچوان، نوا اسکوشیا، نیوفاندلند و جزیره پرنس ادوارد زبان انگلیسی را به عنوان زبان رسمی خود اعلام کرده اند. استان کبک نیز تنها استانی است که زبان فرانسه را به عنوان زبان رسمی خود اعلام داشته است.

زبان کشور کانادا

یوکان و نیوبرانزویک نیز زبان فرانسوی و انگلیسی را به عنوان زبان های رسمی خود اعلام کرده اند و بر اساس داده های به دست آمده، در قلمروهای شمالی و نوناووت علاوه بر این دو زبان که زبان های رسمی کانادایی هستند، زبان های محلی بسیاری نیز رواج دارند که در دسته زبان های رسمی دولت کانادا شناخته نمی شوند اما در این سرزمین ها و قلمروها مورد تایید هستند.

ویزای کاری کانادا بدون مدرک زبان؛ مطالعه روش های مهاجرت کاری به کانادا

تحصیل به زبان فرانسوی در دانشگاه

یکی از مهم ترین زمان هایی که فرد برای ورود به کانادا به مدرک زبان نیاز خواهد داشت هنگامی است که شیوه تحصیل در این کشور را انتخاب می کند. در برخی از دانشگاه های کانادا امکان تحصیل به زبان فرانسوی نیز وجود دارد و این در حالی است که پیدا کردن دانشگاهی با نیاز به زبان انگلیسی در این کشور بسیار ساده تر است. در حال حاضر محدودیت های کمتری برای انتخاب زبان فرانسوی در این کشور وجود دارد و برخی از مهم ترین دانشگاه هایی که این رشته را ارائه می کنند عبارتند از:

سخن نهایی

در حال حاضر برای ورود به کانادا از طریق کار نیز باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی مسلط بود و افرادی که به هر دو زبان تسلط داشته باشند می توانند امتیازات اضافه ای را در رابطه با سیستم امتیازبندی این کشور دریافت کنند و فراگیری زبان فرانسوی نیز می تواند امتیازات اضافه نیز به همراه داشته باشد. در نتیجه می توان گفت که یادگیری زبان فرانسه برای ورود به کانادا می تواند یک اولویت به حساب آید.

شما نیز در صورتی که در صدد مهاجرت به کانادا هستید و در تلاشید تا این کشور را به عنوان مقصد مهاجرتی خود انتخاب کنید، بهتر است به زبان های فرانسوی یا انگلیسی به عنوان زبان رسمی این کشور تسلط داشته باشید تا بتوانید از این طریق بهترین مسیر را برای ورود خود به کانادا طراحی کند. مشاورین ما در کاناداپاس همراه با بهترین وکیل مهاجرتی کانادا در تورنتو از آمادگی کامل برای پاسخگویی به سوالات شما در این رابطه برخوردار هستند. منبع مقاله

فرم ارزیابی رایگان ما را تکمیل کنید، ما شرایط شما را دقیق بررسی میکنیم و بهترین گزینه را به شما پیشنهاد می دهیم.

پرسش های رایج درباره زبان کشور کانادا

مردم کشور کانادا به دو زبان فرانسوی و انگلیسی صحبت می کنند.

زبان رسمی تورنتو فرانسوی و انگلیسی است. همچنین جمعیت نسبتا بزرگی به زبان چینی ایتالیایی و پرتغالی صحبت می‌کنند.