آیا شغل شما یکی از عناوین زیر است؟!

 • فعالین حوزه کتاب و روزنامه نگاری
 • کتابداری، بایگانی و حفظ و مرمت آثار تاریخی و هنری
 • سایر زمینه های مرتبط با امور هنری و فرهنگی
 • فعالیت های مربوط به هنرهای خلاقانه و بازیگری

اگر پاسخ مثبت است ، یک فرصت استثنایی برای مهاجرت به کانادا برای شما وجود دارد.

فرم ارزیابی رایگان ما را تکمیل کنید، ما شرایط شما را دقیق بررسی میکنیم و بهترین گزینه را به شما پیشنهاد می دهیم.
فرم ارزیابی رایگان

آیا شغل شما یکی از عناوین زیر است؟!

 • فعالین حوزه کتاب و روزنامه نگاری
 • کتابداری، بایگانی و حفظ و مرمت آثار تاریخی و هنری
 • سایر زمینه های مرتبط با امور هنری و فرهنگی
 • فعالیت های مربوط به هنرهای خلاقانه و بازیگری

اگر پاسخ مثبت است ، یک فرصت استثنایی برای مهاجرت به کانادا برای شما وجود دارد.

فرم ارزیابی رایگان ما را تکمیل کنید، ما شرایط شما را دقیق بررسی میکنیم و بهترین گزینه را به شما پیشنهاد می دهیم.
فرم ارزیابی رایگان

کتابداری، بایگانی و حفظ و مرمت آثار تاریخی و هنری


 • کتابداران
 • بایگانان
 • دستیاران کتابداری و بایگانی
 • امور فنی مرتبط با موزه ها و گالری های هنر
 • افرادی که در مرمت و نگهداری آثار تاریخی و هنری فعالیت می کنند

فعالیت های مربوط به هنرهای خلاقانه و بازیگری


 • فیلمبرداران ویدئویی و سینمایی
 • تکنسین های صدابرداری و تصویربرداری
 • تکنسین های پخش (نظیر رادیو و تلویزیون)
 • نقاشان، مجسمه سازان و سایر هنرهای تجسمی
 • رهبران ارکستر، آھنگسازان و تنظیم کنندگان موسیقی
 • تهیه کنندگان، کارگردانان، مدیران فیلمبرداری و مشاغل مشابه
 • تکنسین ها و هماهنگ کننده در امور تصاویر متحرک، پخش و هنرهای نمایشی
 • عکاسان
 • رقصندگان
 • هنرپیشگان و کمدین ها
 • موسیقی دانان و خوانندگان
 • تکنسین های هنرهای گرافیکی
 • مجریان برنامه و اعلام کننده های برنامه ها
 • مشاغل حمایتی در امور تصاویر متحرک، پخش و هنرهای نمایشی

فعالین حوزه کتاب و روزنامه نگاری


 • مترجمان
 • نویسندگان
 • ویراستاران
 • روزنامه نگاران
 • متخصصان روابط عمومی و ارتباطات و تبلیغات

سایر زمینه های مرتبط با امور هنری و فرهنگی


 • طراحان داخلی
 • الگوسازان پارچه، چرم وپوست
 • صنعت گران و خالقان هنرهای دستی
 • طراحان گرافیک و تصویرگران(کتاب، مجله و…)
 • طراحان تئاتر، مد، نمایشگاه و سایر طراحان هنری

دست اندر کارخوداشتغال امور هنر و فرهنگ کیست؟


فردی که در پنج سال پیش از زمان رسیدن مدارک مهاجرتی به اداره مهاجرت حداقل معادل دو سال تمام وقت به صورت خود اشتغال در حوزه فرهنگی و هنری و امور مربوط فعال بوده و دست کم حائز یکی از شرایط ذیر باشد:

 • دو سال تمام مشارکت و فعالیت فرهنگی و هنری در سطح ملی و یا بین المللی.
 • یک سال تمام خود اشتغالی در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری به اضافه یک سال تمام مشارکت و فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح ملی و یا بین المللی.
 • دو سال تمام فعالیت خوداشتغالی در زمینه فعالیت های هنری با این شرط که درآمد وی از محل فعالیتهای خود اشتغالی هنری به تنهایی و بی نیاز از درآمدهای دیگر وی و یا همسر پاسخگو ی تمامی هزینه های زندگی او بوده باشد.

نکته مهم: متقاضیان می بایست در سلامت کامل پزشکی بوده و سوء پیشینه ی مؤثر کیفری نداشته باشند.

امتیازبندی این روش


 • سن تا ۱۰ امتیاز
 • تحصیلات تا ۲۵ امتیاز
 • سابقه کار تا ۳۵ امتیاز
 • قابلیت انطباق پذیری تا ۶ امتیاز
 • آشنایی به زبان انگلیسی یا فرانسه تا ۲۴ امتیاز

دانش و مدرک زبان


گرچه از جذابیت روش مهاجرت خوداشتغالی این است که با صرف داشتن ۵ سال سابقه خوداشتغالی در حوزه هنر و فرهنگ فرد متقاضی حداقل ۳۵ امتیاز که حداقل امتیاز لازم است را به دست می آورد و همانند روش های مهاجرتی متداول دیگر نیازمند ارائه نمره بالای زبان انگلیسی و یا فرانسه نیست. هر چند با توجه به نوع شغل و مهارت، توانائی ارتباط و تعامل به انگلیسی یا فرانسه میتواند به تصویر چشم انداز موفقیت شما به افسر پرونده کمک شایانی کند.

لازم به ذکر است که اگر چه موفقیت پرونده مهاجرت خود اشتغالی مشروط به انعکاس نیت، توان و قابلیت فرد در ایجاد و ادامه موفقیت آمیز حرفه و فعالیت مربوط است، در عمل فرد متقاضی پس از ورود به کانادا محدودیتی برای انتخاب شغل دیگر و یا ادامه تحصیل ندارد.

ویزای ورزشکاران

دست اندرکاران امور ورزش که ده ها شغل را شامل می شوند در دسته بندی هایی با شماره های شناسایی(NOC) زیر قرار میگیرند:

 • 5251 قهرمانان ورزشی
 • 5253 داوران و مسئولان ورزشی
 • 5252 مربیان ورزشی
 • 5254 مدیران برنامه، مدرسان فعالیت های ورزشی، تندرستی و تفریحی

ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی می توانند به عنوان Self-employed (خوداشتغال) به کانادا مهاجرت کنند.

به غیر از دست اندرکاران امور ورزشی ، روش مهاجرت خویش فرما یا خوداشتغال شامل حال هنرمندان ، دامداران و کشاورزان نیز میشود

دست اندر کار خود اشتغال امور ورزش کیست؟

فردی که در پنج سال پیش از زمان رسیدن مدارک مهاجرتی به اداره مهاجرت حداقل معادل دو سال تمام وقت به صورت خود اشتغال در حوزه ورزش و امور مربوط فعال بوده و دست کم حائز یکی از شرایط ذیر باشد:

 • دو سال تمام مشارکت و فعالیت ورزشی در سطح ملی و یا بین المللی
 • یک سال تمام خود اشتغالی در زمینه فعالیت های ورزشی به اضافه یک سال تمام مشارکت و فعالیت های ورزشی در سطح ملی و یا بین المللی
 • دو سال تمام فعالیت خوداشتغالی در زمینه فعالیت های ورزشی با این شرط که درآمد وی از محل فعالیتهای خود اشتغالی ورزشی به تنهایی و بی نیاز از درآ مدهای دیگر وی و یا همسر پاسخگو ی تمامی هزینه های زندگی او بوده باشد

امتیازبندی این روش

 • سن تا ۱۰ امتیاز
 • تحصیلات تا ۲۵ امتیاز
 • سابقه کار تا ۳۵ امتیاز
 • قابلیت انطباق پذیری تا ۶ امتیاز
 • آشنایی به زبان انگلیسی یا فرانسه تا ۲۴ امتیاز

دانش و مدرک زبان

از جذابیت برجسته روش مهاجرت خوداشتغالی این است که با صرف داشتن ۵ سال سابقه در حوزه ورزش , شما حداقل ۳۵ امتیاز لازم را به دست می آورد و همانند روش های مهاجرتی متداول دیگر، نیازمند ارائه نمره بالای زبان انگلیسی و یا فرانسه نیستید.


نکته مهم: لازم به ذکر است که اگر چه موفقیت پرونده مهاجرت خود اشتغالی مشروط به انعکاس نیت، توان و قابلیت فرد در ایجاد و ادامه موفقیت آمیز حرفه و فعالیت مربوط است، در عمل فرد متقاضی پس از ورود به کانادا محدودیتی برای انتخاب شغل دیگر و یا ادامه تحصیل ندارد.

از شما دعوت می کنیم فرم ارزیابی رایگان را به دقت تکمیل کنید و سوابق و افتخارات خود را نیز ذکر بفرمایید

فرم ارزیابی رایگان