اداره مهاجرت کانادا IRCC اعلام کرده که برای متقاضیان اقامت دائم کانادا، هزینه های پرداختی را افزایش خواهد داد. اجرای این آیین نامه از ساعت 9 بامداد به وقت ((EDT در  تاریخ 30 آوریل آغاز خواهد شد. درخواست هایی که قبل از تاریخ اعلام شده از سوی اداره مهاجرت کانادا دریافت شده اند، شامل این افزایش هزینه نخواهند بود و مطابق هزینه فعلی پردازش می شوند، این در حالی است که پرونده های دریافت شده در 30 آوریل یا بعد از آن شامل آیین نامه جدید  خواهند بود و چنان چه مبلغ هزینه قانونی آن ها مطابق با آیین نامه جدید نباشد به دلیل نقص مدارک برگشت داده خواهند شد.

هزینه های افزایش یافته شامل هزینه های عملیاتی، پردازش، تحویل سرویس های مربوط به تمامی برنامه های مهاجرتی اقامت دائم کانادا می شود.

هزینه پروسه درخواست های اقامت دائم کانادا برای متقاضیان رده های اقتصادی، افزایش 50 درصدی خواهد یافت که شرح آن در زیر آمده است.

  • برای داوطلبان اصلی برنامه های بیزنسی و اقتصادی شامل برنامه های خود اشتغالی، ویزای استارت آپ، سرمایه گذای کبک، کارآفرینی کبک و خود اشتغالی کبک، هزینه   از1.050 دلار به 1.575 دلار افزایش خواهد یافت.
  • برای متقاضیان اصلی برنامه های اقتصادی غیر تجاری هزینه ها از 550 دلار به 825 دلار افزایش خواهند یافت.
  • این افزایش قیمت در برنامه Caregivers،  برای متقاضی اصلی و خانواده اش اعمال نمی شود و این برنامه تغییری نیافته است.
  • در تمام برنامه های اقتصادی هزینه فرزندان وابسته از 150 دلار به 225  دلار افزایش خواهد یافت.
  • درکلیه برنامه های اقتصادی هزینه های  مربوط به همسران یا شرکای قانونی از 550 دلار به 825  دلار افزایش خواهد یافت.
  •  هزینه حق اقامت دائم از 490 دلار به 500 دلار افزایش پیدا کرده که این به معنی رشد دو درصدی است.
  • این انتظار وجود دارد که  در دو سال آینده ، هزینه ها براساس شاخص قیمت مصرف کننده، نزدیک به 5 دلار افزایش بیابد. هزینه های جدید در سال 2022 اعلام خواهد شد.
  • هزینه مربوط به کارت های اقامت دائم، اسناد مسافرتی اقامت دائم، گواهی نامه ها و اصل یا کپی مدارک مهاجرتی، افزایش نخواهد یافت.

IRCC اعلام کرده است که از سال2002 هزینه های اقامت دائم کانادا افزایش نیافته بود وهزینه های مربوط به درخواست های اقامت دائم، مطابق با شاخص قیمت مصرف کننده، در سال 2022 مجددا تغییر می کند.

همچنین برای کسب آخرین اطلاعات از انواع روش های مهاجرت به کانادا ( از جمله گرفتن ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای توریستی کانادا ، ویزای استارت آپ کانادا ، سرمایه گذاری در کانادا و یا کارآفرینی کانادا ) و همچنین در یافت مشاوره از وکیل مهاجرت کانادا در تورنتو جناب آقای حلاج پور با موسسه حقوقی مهاجرتی کاناداپاس در ارتباط باشید.