ساسکاچوان از 534 نفر جدید دعوت می کند تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.

در  قرعه کشی جدید PNP ساسکاچوان از نامزدهای برنامه اکسپرس انتری و مشاغل درخواستی دعوت شد. ساسکاچوان دور جدید دعوت ها را در تاریخ 3 نوامبر برگزار کرد.

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان (SINP) از طریق دو زیرمجموعه اکسپرس انتری (Express Entry) و مشاغل مورد نیاز (Occupations In-Demand) کاندیداهای گروه نیروی متخصص بین المللی را دعوت کرد. آنها در مجموع 534 دعوتنامه برای داوطلبان مهاجرت ارسال كرده اند.

داوطلبان هر دو زیر مجموعه، برای دعوت شدن در این قرعه کشی، باید پروفایل های (EOI)  یا اظهار علاقه مندی خود را به SINP ارسال کنند. در هر دو این برنامه ها داوطلب ملزم به داشتن حداقل نمره  68 امتیازتعیین شده می کردند ، اما از آنجا شرایط متفاوت بود.

272 داوطلب اکسپرس انتری دعوت شده تنها در صورت داشتن 10 سال سابقه کار و معیار زبان کانادایی (CLB8) یا بالاتر، می توانند با 68 امتیاز واجد شرایط دعوت شوند.

در غیر این صورت، داوطلبین  در سیستم اظهار علاقه مندی به امتیاز 69 یا بیشتر نیاز دارند. 47 عنوان شغل در زیر شاخه اکسپرس انتری قرعه کشی واجد شرایط عنوان شده است.

262 کاندیدی که در زیرمجموعه مشاغل مورد تقاضا از آن ها دعوت شده است، به ارزیابی اعتبارنامه تحصیلی نیاز دارند. در مجموع 55 عنوان شغل در این قرعه کشی گنجانده شده است.

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان(SINP) از سیستم EOI یا اظهار علاقه مندی برای انتخاب کاندیدهایی استفاده می کند که بیشترین پتانسیل را برای موفقیت در بازار کار منطقه ای دارند. داوطلبان باید تعهد خود را برای ایجاد زندگی در ساسکاچوان با ارائه اطلاعات درباره تجربه کار، تحصیلات، توانایی و مهارت زبان، سن و ارتباط با استان نشان دهند.

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان از این پنج فاکتور برای ارزیابی داوطلبان استفاده می کند و داوطلبین را پس از ارزیابی امتیاز بندی می کند. این امتیاز از 100 محاسبه می شود. سپس  برای داوطلبان با بالاترین امتیاز، دعوتنامه ای (ITA )   برای درخواست نامزدی استانی از ساسکاچوان صادر می شود تا تقاضای خود برای اقامت دائم کانادا را ارائه کنند.

زیر مجموعه  Express Entry

در آخرین دور دعوت که 3 نوامبر بوده است،  ساسکاچوان 272 دعوتنامه برای نامزدهایی که پروفایل ثبت شده در Express Entry داشتند، صادر کرد.

سیستم فدرال Express Entry شامل سه برنامه است

آن دسته از نامزدهای فدرال اکسپرس انتریکه  همچنین EOI را برای ساسکاچوان پر کنند و نمره 68 را در شبکه ارزیابی امتیاز برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان  کسب کنند، ممکن است در آخرین قرعه کشی دعوت شوند.

به داوطلبان  برنامه اکسپرس انتری که متقاضی نامزدی در برنامه استانی از ساسکاچوان هستند و ساسکاچوان با درخواست آنها  برای انتخاب شدن موافقت کند، 600 امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی(CRS)  تعلق می گیرد. این امتیاز در واقع تضمین می کند که از آن ها برای درخواست اقامت دائم در قرعه کشی اکسپرس انتری فدرال دعوت خواهد شد، زیرا اکثرا از از نامزدهای با امتیاز بالاتر از 470 دعوت به عمل می آید.

زیر مجموعه مشاغل مورد تقاضا

زیرمجموعه مشاغل درخواستی به روی داوطلبان مهاجرتی که فاقد پروفایل Express Entry هستند، باز است. این برنامه به نامزدهای مهاجرت است که دارای تجربه کاری در مشاغلی که در آن ها کمبود نیروی کار در ساسکاچوان وجود دارد، اخنصاص یافته است. 262 داوطلب مشاغل درخواستی برای درخواست نامزدی استانی دعوت شدند و مانند زیرمجموعه اکسپرس انتری، داوطلبان برای انتخاب به نمره استانی 68 نیاز داشتند.