گزارش سالانه به مجلس در مورد مهاجرت فرصتی را برای دولت کانادا فراهم می کند تا مردم را در مورد سیستم مهاجرت به کانادا بروز کند.

هفته گذشته دولت کانادا گزارش سالانه مربوط به مهاجرت 2020 را به پارلمان منتشر کرد. این گزارش به منظور مروری بر آخرین تحولات مهاجرت در کانادا به مجلس و مردم منتشر شده است .این برنامه در کنار طرح سطح مهاجرت کانادا منتشر می شود.

با توجه به اینكه كانادا تحت برنامه سطح مهاجرت 2021-2023 سالانه از بیش از 400000 مهاجر استقبال می كند ، گزارش سالانه اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی هدف دولت فدرال برای دستیابی به اهداف بلند پروازانه مهاجرت خود روشن می كند.

در اینجا چهار نکته برجسته از این گزارش آورده شده است.

1)کانادا در سال 2019 از بیش از 1میلیون تازه وارد استقبال کرد

کانادا از بیش از 1میلیون مهاجر و دارندگان مجوز تحصیل و کار در سال 2019 استقبال کرد.بیش از 341000 تازه وارد به عنوان اقامت دائم، بیش از 400000 مجوز مطالعه و همچنین بیش از 400000 اجازه کار دریافت کردند.

لازم به یادآوری است که بیشتر تازه واردان کانادا نه بعنوان اقامت دائم بلکه بطور موقت وارد میشوند.

بدلیل برنامه سطح مهاجرتی که برای سالهای 2021-2023 در نظرگرفته شده است،پذیرش های اقامت دائم کانادا به حالت قبل برنمی گردد.

2) تقریبا 200000 مهاجر در سال 2019 وارد طبقه اقتصادی می شوند

کانادا تقریباً 60 درصد از ساکنان دائمی جدید خود را در طبقه اقتصادی پذیرفته است که این میزان همچنان تحت برنامه سطح مهاجرت 2021-2023 باقی خواهد ماند.

درسال 2019 ، تقریبا 200000 مهاجر با برنامه طبقه اقتصادی ورود کردند که ازین تعداد بیش از 90000 از طریق برنامه ورود سریع می باشند.

اکثریت قریب به اتفاق مهاجران با برنامه ورود سریع ( 71 % ) در انتاریو(17%) بریتیش کلمبیا و (8%) آلبرتا ساکن شدند.

علت ورود تعداد نامتناسب مهاجران به بزرگترین استانهای کانادا برنامه استانیPNP) ) این کشور است که یکی از اهداف PNP تشویق مهاجران جهت استقرار در استانهای کوچکتر است.

بیشترین میزان مهاجرت طبقاتی اقتصادی PNP شامل بیشتر استانها و سرزمین های کانادا میشود که از جمله آنها میتوان به مناطق نوا اسکوشیا،PEI ،نیوفاندلند و لابرادور نیوبرانزویک ،مانیتوبا،ساسکاچوان، یوکان و مناطق شمال غربی اشاره کردکه به شدت به آن وابسته هستند.بطورکلی انتاریو ، مانیتوبا ، ساسکاچوان ، آلبرتا و بریتیش کلمبیا از سطح قابل قبولی از پذیرش PNP در سال 2019 برخوردار بودند.

3)اداره مهاجرت پناهندگی شهروندی کانادا IRCC امور خانواده را هدف قرار داده

گزارش سالانه اداره مهاجرت پناهندگی شهروندی کانادا IRCC قبل از شروع همه گیری ویروس کرونا قصد داشت رسیدگی به انبوه پرونده های نیمه تمام خانواده هایی که قرار بود دوباره اعضای آن بهم برسند را هدف قرار دهد.از میان بیش از 90000 مهاجر که در دسته بندی خانواده در سال 2019 وارد کانادا شدند، نزدیک به 90000 نفرتحت عنوان دسته همسر،پارتنر و فرزند وارد کشور شده بودند.

استاندارد بررسی تقاضانامه های گروه خانواده 12 ماه از زمان رسیدن درخواست است.این گزارش اشاره می کند که در پایان سال 2015 ، کانادا 77000 درخواست رسیدگی نشده تحت عنوان دسته بندی همسر، پارتنر و بچه داشت که 21 ماه در جریان بودند،تا پایان سال 2019 این رقم به 13 ماه رسید.

این روند بدلیل همه گیری ویروس کرونا آهسته تر شده گرچه IRCC سپتامبر گذشته اعلام کرد که روند بررسی پرونده های حدود 6000 تقاضانامه همسرها را در ماه تا پایان سال 2020 شروع خواهد کرد.

4)کانادا از مهاجران فرانسه زبان استقبال می کند

یکی از الویت های اصلیIRCC تقویت خصوصیت فرانسوی کشور ازطریق مهاجران است .در دهه های اخیر IRCC برای جذب مهاجران فرانسه زبان به اجتماعات خارج ازکبک با مشکل مواجه بود.هرچند در چندسال اخیر تلاش هایش را در این راستا افزایش داد.

اخیرا IRCC تغییراتی ایجاد کرده که برای کاندیدهای گروه فرانسه زبان امتیازاتی به همراه داشت .تلاش های دیگر IRCC شامل راه اندازی استراتژی مهاجرت فرانسه زبانها و سرمایه گذاری بیشتر در خدمات سکونت مهاجران فرانسه زبان است.سال گذشته تعداد مهاجران فرانسه زبان در خارج از کبک یک درصد افزایش داشت که هرچند هنوز پایین است اما نشان دهنده افزایش در سال گذشته است.

بر اساس این نرخ پیشرفت تا سال 2023 کانادا به هدف 4/4درصد مهاجر فرانسه زبان تازه وارد در ایالات خارج از کبک خواهد رسید.