کانادا سالانه بیش از 400.000  نفر مهاجر را پذیرش می کند.

کانادا قصد دارد در سال 2021 از 401،000 مهاجر ، در سال 2022 از 411،000 مهاجر و در سال 2023 از 421،000 مهاجر استقبال کند.

کانادا برنامه های مهاجرتی سال های 2021-2023 خود را اعلام کرد.این سطح، بالاترین سطح مهاجرت در تاریخ  این کشور را هدف قرار خواهد داد.

کانادا طی سه سال آینده، کانادا قصد دارد از طبق شرح زیر ازمهاجرن برای اقامت دائم پذیرش به عمل آورد.

سال 2021:  401،000 نفر مهاجر

سال 2022: 411000 نفر مهاجر

سال 2023: 421،000 نفر مهاجر

تنها موردی که کانادا دست به چنین اقدام مشابهی برای پذیرش در این ابعاد  یعنی بیش از 400.000 ، زده است در در سال 1913 بود که پذیرای 401.000 تازه وارد مهاجر بود و بعد از آن دیگر هرگز به این رقم نزدیک نشده است.

برنامه های مهاجرتی 2023-2021 با هدف استقبال از حدود 60 درصد از مهاجران تحت برنامه های کلاس اقتصادی ، Express Entry  و برنامه نامزدهای استانی (Provincial Nominee Program) است.

طرح میزان مهاجرت مهمترین اطلاعیه مهاجرت است که هر ساله توسط دولت کانادا اعلام می شود و نشان می دهد افردای که به صورت مهاجر و از طریق اقامت دائم وارد کانادا می شوند، شامل چه کسانی می شود و آن ها تحت چه برنامه هایی به کانادا خواهند آمد.

برنامه هایی  که مهاجران از طریق آن می توانند به کانادا وارد شوند تحت این عناوین اعلام شده است

برنامه های کلاس اقتصادی؛ خانواده؛ پناهندگی و انسان دوستانه و نوع دوستانه

در جدول زیر برنامه های اعلام شده از سوی دولت کانادا را می توان مشاهده کرد

در اوایل سال جاری میلادی ، در تاریخ 12 مارس ، دولت فدرال اعلام کرد ه بود که کانادا قصد دارد ازسال 2020  تا سال 2022 از بیش از یک میلیون اقامت دائم جدید پذیرش به عمل آورد. چند روز بعد، کانادا مجبور شد مرزهای خود را به دلیل بیماری  پاندومی کرونا ببندد.

درحال حاضر ، احتمالاً کانادا از هدف 341،000 مهاجری که در سال جاری برای خود تعیین کرده بود، فاصله دارد ، با این حال در خلال پاندومی کرونا، همچنان قرعه کشی های Express Entry را انجام داده است که به شکستن رکورد Express Entry در این سال در کانادا منجر خواهد شد. علاوه بر این، قرعه کشی های برنامه نامزدهای استانی (PNP) نیزهمچنان ادامه دارد.

در سال جاری، کانادا برای جبران  این عقب افتادن از هدف های مهاجرتی اش  بلند پروازانه ترین برنامه مهاجرتی را در تاریخ خود تنظیم کرده است.

چرا کانادا این همه مهاجر پذیر است؟

جبران تأثیرات منفی اقتصادی و مالی سالخوردگی جمعیت و پایین بودن میزان زاد و ولد، می تواند از عمده ترین دلایل مهاجرپذیری کانادا باشد.

جمعیت کانادا یکی از پیرترین جمعیت های  جهان است ، تقریباً 18 درصد از جمعیت آن 65 سال و بیشتر هستند. همچنین این کشور دارای کمترین میزان نرخ زاد و ولد در جهان است.

بدین ترتیب، کانادا در آینده برای رشد اقتصادی و تامین هزینه های دولتی خود، با چالش هایی روبرو خواهد شد. بنابراین این چالش ها را می توان با پذیرش بیش تر مهاجران برای جبران کمبود نیروی کار و رشد اقتصادی کاهش داد.

اززمان تشکیل کانادا درسال 1867 تا کنون، كانادا فقط در پنج مورد  تعداد 300.000 مهاجر را پذیرفته است. در حال حاضر 0.9 درصد جمعیت کانادا را مهاجران جدید شکل می دهند که سه برابر بیشتر از سرانه مهاجران پذیرفته شده در ایالات متحده است.

رکورد بیشترین میزان مهاجرت کانادا در سال 1913  اتفاق افتاد که 401.000 مهاجر را پذیرفت که بیش از 5 درصد جمعیت آن در ان زمان بود که در حال حاضر 5 درصد معادل ورود 2 میلیون مهاجر جدید به کانادا می شود.

میزان جمعیت مهاجرت به کانادا

مهاجرت  به کانادا در خلال بیماری کرونا

در حالی که کانادا پذیرش تعداد بیشتری از افراد مهاجر را در برنامه های آتی خود، هدف گذاری می کند، در سال 2020 تعداد مهاجران  اقامت دائم  در این کشور کاهش داشته است. در مقایسه با آگوست 2019 ،موارد اقامت دائم پذیرفته شده حدود  64 درصد کاهش داشته است و این خود به دلیل تبعات ناشی از پاندومی کرونا بوده است. افرادی که برای اقامت دائم تأیید شده بودند، به دلیل محدودیت های سفر مربوط به ویروس کرونا و سایر اختلالات  پیش آمده، موفق به سفر به کانادا قبل از انقضا اسناد مهاجرتی خود نشدند.

 

بر اساس مطالعه موسسه محیط زیست، حمایت عمومی از مهاجرت در کانادا در طی شیوع بیماری کرونا افزایش یافته است. اکثر کانادایی ها معتقدند که مهاجرت به کانادا این کشور را به مکانی بهتری تبدیل می کند و این امر به دلیل ایجاد مکان متنوع تر و چند فرهنگی برای زندگی است. نظرسنجی دیگری توسط انجمن مطالعات کانادایی نشان می دهد که کانادایی ها به طور کلی مهاجرت را برای بهبود اوضاع اقتصادی کانادا در درازمدت مثبت می دانند .