وقت مشاوره با آقای حلاج پور

در صورتی که نیاز دارید با آقای حلاج پور صحبت داشته باشيد از طریق فرم زیر میتوانید اقدام کنيد و همکاران ما برای زمان مشاوره با شما هماهنگ خواهند شد.

تکمیل این فرم و مشخص نمودن زمان بندی به معنای رزرو قطعی وقت مشاوره نمی باشد. کارشناسان ما جهت تایید وقت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

به اطلاع هموطنان عزیز می رسانیم هزینه های مشاوره از مبلغ قرارداد شما کسر خواهد شد.