قوانين رزرو مشاوره

قوانین رزرو زمان مشاوره

لطفا قبل از رزرو وقت مشاوره به موارد ذیل دقت فرمایید:

1. در صورت امضا قرارداد وجه پرداختی جهت مشاوره ها از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

2. پس از انجام رزرو و پرداخت امکان کنسلی و جابجایی ساعت مشاوره وجود نخواهد داشت و وجه پرداختی غیر قابل استرداد است.

3. در وقت مشاوره غیر حضوری (تلفنی) تماس جهت مشاوره با شماره های موسسه بر عهده سفارش دهنده است، اگر پاسخی دریافت نکردید نگران نباشید، احتمالا تداخلی پیش آمده، با شما در تماس خواهیم بود.

4. حداکثر زمان هر مشاوره حضوری؛ ‌45 دقیقه و غیر حضوری؛ 30 دقیقه است.

5. در صورت رسیدن با تاخیر (در مشاوره حضوری)، این تاخیر از زمان مشاوره آغاز خواهد شد و جلسه در راس ساعت مشخص شده به پایان خواهد رسید.

6. در صورت بروز موارد و حوادث پیش بینی نشده از سوی موسسه و عدم مشاوره توسط کارشناس انتخابی، در صورت تمایل موکل، کارشناس جایگزین معرفی و یا ساعت مشاوره دیگری مشخص می‌گردد. در غیر اینصورت مبلغ پرداختی مسترد داده خواهد شد.

7. می‌توانید قبل از رزرو وقت، صفحه درباره ما را مطالعه فرمایید؛ تا از اعتبار، مجوزها و تجربه وکیل رسمی مهاجرت، اطمینان حاصل نمایید.

8. در جلسات مشاوره، مراحل انجام پرونده را آموزش نخواهیم داد.

 

ادامه رزرو وقت مشاوره