دلتنگی بعد از مهاجرت

یکی از دغدغه های مهاجران بعد از مهاجرت، دلتنگی برای دوستان و خانواده است. در این ویدئو یاد میگیریم چطور با این دلتنگی مبارزه کنیم و  مقابل آن بایستیم.

ترس از مهاجرت

ترس یکی از عوامل بازدارنده ی ما از اهدافمان است. در این ویدئو با بررسی دلایل ترس، یاد میگیریم چطور با ترس از مهاجرت مقابله کنیم و به سمت آرزوهایمان حرکت کنیم.

سن مناسب مهاجرت

آیا شما هم در مراحل مختلف زندگی و تصمیمات مهم، عامل سن را یک عامل بازدارنده میپندارید؟ در این ویدئو به این سوال پاسخ خواهیم داد : در چه سنی مهاجرت کنیم؟

اهمیت زبان انگلیسی

یکی دیگر از مهم ترین نگرانی های مهاجران، زبان رسمی کشور مقصد است. ترس از عدم توانایی در درک اتفاقات روزمره به زبان دیگر، تبدیل به دغدغه های بزرگی خواهد شد. در این ویدئو از اهمیت زبان انگلیسی هنگام مهاجرت به کانادا با شما صحبت می کنیم.