دولت کانادا از 206 نفر از متقاضیان برنامه های استانی PNP در مانیتوبا دعوت به عمل آورد.

جدیدترین پذیرش در استان مانیتوبا در برنامه های استانی در تاریخ 22 اکتبر 2020 برگزار شد . در حال حاضر، در این قرعه کشی در  استان منیتوبا 4068 دعوت نامه برای نامزدهای PNP تا کنون در سال جاری صادر شده است. منیتوبا در آخرین قرعه کشی خود 206 دعوتنامه برای نامزدهای مهاجرت برای درخواست نامزدی استانی PNP برای اقامت دائم صادر کرده است.

برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا (MPNP) از طریق سه جریان مهاجرت که در زیر آورده شده است از متقاضیان دعوت به عمل آورده است .

  • نیروی متخصص مانیتوبا Skilled Worker in Manitoba
  • فارغ التحصیلان بین المللی International Education
  • کارگران ماهر در خارج از کشور Skilled Worker Overseas

متقاضیان این برنامه استانی، پروفایل ابراز تمایل یا  Expression of Interest را قبلا در یکی از سه مسیرنامبرده  ثبت کرده بودند و برای 206 متقاضی توصیه نامه یا LAA جهت درخواست انتخاب شدن از طرف استان صادر شده است.

  1. Skilled Workers in Manitoba 161 نفر با حداقل نمره حداقل 375
  2. Skilled Workers Overseas 15 نفر با حداقل نمره 771
  3. International Education Stream 30 نفر فاقد شرط حداقل نمره

اکسپرس انتری استانی منیتوبا

در پذیرش اخیر در استان از 206 LAA  یا توصیه نامه صادر شده ، 22 مورد به داوطلبان Express Entry اختصاص داده شد. این داوطلبان در سیستم اکسپرس انتری فدرال،  پروفایل معتبر ثبت کرده بودند. در برنامه اکسپرس انتری متقاضیان که دارای شرایط مد نظر باشند، در سیستم CRS بر اساس امتیاز کسب شده رتبه بندی می شوند. فاکتورهای مهم امتیاز بندی شامل سن ،سطح تحصیلات، سابقه کار و مهارت زبان سنجیده می شود. در این پذیرش متقاضیان اکسپرس انتری دارای Express Entry ID و کد اعتبارسنجی برای پیشنهاد کاری بودند.

پذیرش شدگان از سوی استان منتیتوبا 600 امتیاز اضافی در سیستم CRS  کسب می کنند و اداره مهاجرت درقرعه کشی بعدی از آن ها دعوت خواهد کرد.

برنامه مهاجرت استانی منیتوبا می گوید در جریان پذیرش اخیر خود آن دسته از متقاضیان Skilled Worker Overseas را برگزیده است که از طریق طرح استخدام استراتژیک یا  strategic recruitment initiative دعوت شده بودند.

اگر داوطلبان نمره بالاتر از حداقل امتیاز را کسب کرده اند ، اما LAA دریافت نکرده اند ، می تواند به این یکی از دلایل زیر باشد:

  • آزمون زبان شخص ثالث آن ها شماره آزمون معتبری ندارد.
  • آزمون زبان آن ها دیگر معتبر نیست.
  • متقاضی با strategic recruitment initiative دعوت شده ، اما شماره دعوت  نامه معتبری ارسال نکرده است.

 

MPNP برنامه مهاجرت استانی منیتوبا اظهار داشت: در صورتی که هر کدام از این موارد درباره فردی صدق می کند، وی باید پروفایل EOI خود را با درج اطلاعات درست آپدیت کند تار در دور بعدی پذیرش در قرعه کشی اکسپرس انتری از صف انتظار بیرون کشیده شود.

 

در این قرعه کشی از نامزدهایی که در مشاغل قانونی کار می کنند دعوت شده است. MPNP اعلام کرد که ممکن است نامزدهایی را که در مشاغل قانونی کار نمی کنند و یا مدارکی مبنی بر اتمام تمام مراحل صدور مجوز برای استخدام در مانیتوبا ارائه نکرده اند، پذیرش نکند.

قرعه کشی 22 اکتبر تعداد کل LAA صادر شده در سال جاری را به 4068 رساند.

درباره جریان های مهاجرتی مانیتوبا

برنامه گروه های نیروی متخصص در خارج از کانادا Skilled Workers Overseas  و نیروهای متخصص در مانیتوبا Skilled Workers in Manitoba   به این استان اجازه را می دهند تا نیروهای متخصصی را انتخاب کند که می توانند به رفع  نیازهای بازار کار مانیتوبا کمک کنند.

افرادی که از خارج از کانادا درخواست خود را ارائه می کنند، باید در مانیتوبا ارتباط مستقیمی مانند داشتن دوست و یا وابسته و یا آشنا،داشته باشند ویا از Strategic Recruitment Initiatives  دعوتنامه دریافت کرده باشند. برای این کار نیازی به حضور فیزیکی متقاضیان این برنامه نخواهد بود.

نامزدهای موفق در گروه نیروی متخصص (Skilled Workers in Manitoba ) در منیتوبا باید معیارهای خاصی ، مانند داشتن یک پیشنهاد شغل دائمی تمام وقت از یک کارفرما در منیتوبا را داشته باشند.

دانشجویان خارجی که از موسسات آموزش عالی منیتوبا فارغ التحصیل شده اند ، تحت برنامه  فارغ التحصیلان بین المللی International Education ممکن است نامه LAA دریافت کنند در صورتی که مهارت های لازم را داشته باشند.