برنامه مهاجرت استانی آلبرتا تازه ترین جزییات پذیرش مختص PNP را اعلام کرده است.

این پذیرش که به تازگی برگزار شده است ، آلبرتا در مجموع برای  148 نفر از متقاضیان اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرده است.

حداقل امتیاز این متقاضیان در سیستم جامع رتبه بندی یا (CRS) 300  امتیاز بوده است. دریافت کنندگان دعوتنامه می توانند درخواست خود را برای انتخاب شدن از طرف آلبرتا ارائه نمایند در صورت تایید درخواست آن ها، از سوی برنامه مهاجرت استانی آلبرتا، در پذیرش بعدی اکسپرس انتری فدرال 600 امتیاز دیگر  نیز به دست خواهند آورد.

این امتیازهای اضافی ضمانتی برای دعوت شدن برای تقاضا برای اقامت دائم کانادا در دور بعدی صدور دعوتنامه ها است.

عموما پذیرش های اکسپرس انتری ، از 18 مارس یعنی از زمان اعمال محدودیت های مسافرتی به خاطر شیوع بیماری کرونا،  به برنامه مهاجرت استانی  اختصاص داشته اند.

در حال حاضر آلبرتا فقط متقاضیانی را در نظر دارد که شاغل و ساکن در آلبرتا باشند. برای دریافت دعوتنامه از طریق برنامه اکسپرس انتری آلبرتا ، معمولا به پیشنهاد شغل نیازی نیست. آلبرتا در برابر متقاضیانی  PNP که نمی توانند به خاطر اختلالات ناشی از  بیماری کرونا مدارک خود را  به صورت کامل ارائه کنند انعطاف بیشتری نشان می دهد.

برای شرکت در برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری آلبرتا متقاضیان ابتدا باید در سیستم اکسپرس انتری فدرال  یک پروفایل ایجاد کرده باشند و نیز باید در شغلی که از اولویت های توسعه اقتصادی آلبرتا حمایت می کند سابقه کار داشته باشند هر چند که برنامه مهاجرت استانی آلبرتا فهرستی از این مشاغل منتشر نکرده است.

برنامه مهاجرت استانی آلبرتا در این روزها که بیماری کرونا در سراسر دنیا شیوع یافته است، برای انتخاب متقاضیان  الزاماتی را تعیین کرده است که به شرح زیر است:

  • متقاضی باید در حال حاضر در آلبرتا شاغل باشد حتی اگر در منزل کار می کند
  • برای کاری که در حال حاضر در آلبرتا به آن اشتغال دارد ویزای کار داشته باشد
  • کار به صورت تمام وقت و در ازای حقوق و دستمزدی که کمتر از حداقل دستمزد استانی نباشد، فراتر از شرایط   LMIA

شایان ذکر است که رسیدگی به درخواست متقاضیانی که قبل از پاندومی کرونا به کار تمام وقت مشغول بوده اند و نیز متقاضیانی که نیازمند گواهی و مجوز کار در شغل خود بوده اند ولی نمی توانند گواهی و مجوز خود را تمدید و یا اخذ کنند، این فرآیند به 60 روز تقویمی دیگر موکول می شود.

متقاضیانی که فاقد هیچ گونه سابقه اشتغال در آلبرتا هستند،  تا اطلاع ثانوی به درخواست  آن ها رسیدگی نخواهد شد. تا کنون در سال میلادی جاری ، آلبرتا برای 1,746 نفر متقاضی برنامه اکسپرس انتری دعوت نامه صادر کرده است.