طبق آمار کانادا، نرخ بیکاری ماه گذشته با 0.1 درصد کاهش به 8.9 درصد رسیده است، در ماه اکتبر کانادا 84000 شغل دیگر اضافه کرد که در مقایسه با ماه قبل رشد اشتغال به طور قابل توجهی کمتر شده است و این درحالیست که بین اوت و سپتامبر 378200 شغل در بازار کار کانادا ایجاد شده است.

در طول ماه اکتبر ، محدودیت ها در سراسر کانادا در پاسخ به افزایش موارد کوبید 19 اعمال شد، که منجر به کندتر شدن رشد اشتغال شد.

در همان زمان، طبق آخرین نظرسنجی آماری نیروی کار کانادا، تغییرات بسیار کمی در نرخ بیکاری در مقایسه با ماه سپتامبر وجود داشت. در ماه اکتبر، نرخ بیکاری در کانادا 8.9٪ در مقایسه با 9.0٪ ماه قبل بود.

این بررسی همچنین نشان می دهد که برای اولین بار از زمان شیوع  کرونا، تعداد کارگران خوداشتغال به33000 نفر افزایش یافته است.

در میان کسانی که حداقل نیمی از ساعات معمول خود را کار می کنند، تعداد کار در خانه نیز 150 هزار نفر افزایش یافته است. گروه های جمعیتی که از افزایش اشتغال بیشترین سود را داشتند، زنان رده سنی 25-54 سال بودند، در حالی که اشتغال جوانان در مقایسه با سایر رده های سنی بسیار پایین تر از سطح آن قبل از همه گیری کرونا بود.

تفاوت شرایط بازار کار از یک استان به استان دیگر

استان های کانادا که در ماه اکتبر افزایش اشتغال داشتند شامل انتاریو، بریتیش کلمبیا، آلبرتا، نیوفاندلند و لابرادور و جزیره پرنس ادوارد هستند. مابقی استان های کانادا تغییر کمی در نرخ اشتغال داشته اند. استان بریتیش کلمبیا در ماه اکتبر با کسب 34000 شغل که بیشتراین مشاغل به صورت تمام وقت هستند، پیشگام بود. انتاریو با 31000 شغل جدید که در ماه اکتبر ایجاد شد، دومین جایگاه را دارد که عمده این مشاغل در تجارت عمده فروشی و خرده فروشی بود.

آلبرتا در ماه اکتبر 23000 شغل اضافه کرد و برای پنجمین ماه متوالی نرخ اشتغال خود را بعد از دست دادن شغل های بزرگ افزایش داد، که بیشترین این مشاغل در کلگری بوده است. اشتغال در استان نیوفاندلند و لابرادور در ماه اکتبر به تعداد 5900 و در جزیره پرنس ادوارد 900 شغل افزایش یافت.

افزایش بسیاری از صنایع با کاهش درمشاغل مرتبط با خدملت اقامت و خدمات غذایی جبران می شود

طبق آمار، در حالی که نرخ اشتغال در چندین حوزه  افزایش یافته، اما تا حدی با از دست دادن 48000 شغل در خدمات اقامتی و غذایی، عمدتا در کبک جبران شد. همچنین صنعت اطلاعات، فرهنگ و سرگرمی کاهش مهمی در کبک ، آلبرتا و ساسکاچوان  را تجربه کرد. اشتغال در حمل و نقل، انبارداری و ساخت و ساز در ماه اکتبر بدون تغییر باقی مانده است.

با این حال، اشتغال در تجارت عمده فروشی، خدمات حرفه ای، علمی و فنی و همچنین خدمات آموزشی افزایش و حتی از سطح قبل از پاندومی کرونا فراتر رفته است. از نرخ بیکاری، روند صنعت، تغییرات منطقه ای و جمعیتی و گرایشات ملی ارائه شده در این گزارشات می توان برای اطلاع رسانی تصمیمات سیاستی مانند این که عواید و درآمدها  به کدام قسمت از آموزش و تحصیل هدایت شود؛ استفاده کرد.