کرونا ویروس و تازه های مهاجرت به کانادا

کرونا ویروس و مهاجرت به کانادا :در حالی که ایالت متحده ورود مهاجران را ممنوع…