جشن شکرگزاری در کانادا

دیروز  22 مهر 1398(14 اکتبر 2019)  مردم در کانادا روز شکرگزاری (Thanksgiving…