در کدام استان دوست دارید مستقر باشد؟

در صورت تمایل نام شرکت را وارد کنید

نام شرکت باید منحصر به فرد باشد و باید دارای یک عنصر متمایز و یک عنصر توصیفی باشد. این نام نمی تواند توهین آمیز باشد و باید با الزامات قانونی مطابقت داشته باشد.

پلن اول پلن دوم پلن سوم
ثبت شرکت در کانادا
آدرس پستی شرکت در کانادا
تلفن شرکت با امکان پاسخگوئی در ایران
منشی پاسخگوی تلفن شرکت در کانادا
افتتاح حساب بیزینس بانکی در بانک کانادا
انتصاب مدیر کانادائی
طرح تجاری برای بیزینس
مارکتینگ پلان
مطالعه و تحقیق بازار
زمان تحویل


هزینه پلن
۱۰۰ ۷۵
میلیون تومان
۱۹۳ ۱۴۵
میلیون تومان
۳۱۳ ۲۳۵
میلیون تومان

۱۰۰ ۷۵
میلیون تومان

۲۵%

تخفیف
پلن اول

ثبت شرکت در کانادا، آدرس پستی شرکت در کانادا، تلفن شرکت با امکان پاسخگوئی در ایران

۱۹۳ ۱۴۵
میلیون تومان

۲۵%

تخفیف
پلن دوم

ثبت شرکت، آدرس پستی شرکت، تلفن شرکت با امکان پاسخگوئی در ایران، منشی پاسخگوی تلفن شرکت در کانادا، افتتاح حساب بیزینس بانکی در بانک کانادا، انتصاب مدیر کانادائی، خدمات آدرس، تلفن، منشی

۳۱۳ ۲۳۵
میلیون تومان

۲۵%

تخفیف
پلن سوم

ثبت شرکت، آدرس پستی شرکت، تلفن شرکت با امکان پاسخگوئی در ایران، انتصاب منشی پاسخگوی تلفن شرکت، افتتاح حساب بیزینس بانکی در بانک کانادا، انتصاب مدیر کانادائی، طرح تجاری برای بیزینس، مارکتینگ پلان، مطالعه و تحقیق بازار

آیا ویزای کانادا دارید؟

لطفا نوع ویزا را انتخاب کنید

آیا تمایل به داشتن ویزای کانادا دارید؟

آیا از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارید؟

ایمیل:

شماره تماس:

درخواست شما ثبت اولیه شد!

بزودی با شما تماس خواهیم گرفت.