معرفی دانشگاه کوئینز (queen's university)

معرفی دانشگاه کوئینز (queen's university)

تحصیل در کانادا را می توان یکی از روش های ایمن برای رسیدن به این کشور قلمداد…


معرفی دانشگاه مموریال (Memorial University of Newfoundland)

معرفی دانشگاه مموریال (Memorial University of Newfoundland)

تحصیل در کانادا جذابیت بسیار زیادی برای شهروندان خارجی دارد و به همین دلیل است…