فرم ارزیابی فرصت کاری

تکمیل فرم ارزیابی زیر صرفا جهت بررسی شرایط متقاضی برای مشاغل مورد نظر میباشد. تکمیل فرم ارزیابی، دریافت دعوتنامه برای مصاحبه HR، و مصاحبه تکنیکال لزوما به عنوان موفقیت فرد جهت اقدام برای ویزای کار نمیباشد. بدیهی است مجموعه کاناداپاس حق انتخاب کاندیداهای موفق را بدون هیچ توضیحی برای خود محفوظ میدارد. متقاضی محترم آگاه است که با تکمیل فرم ارزیابی و شرکت در مصاحبه‌ها، صرفا در این گزینش شرکت میکند و تنها افراد منتخب برای اقدام برای ویزای کار دعوت خواهند شد. پس از پایان مصاحبه‌ها، با متقاضیانی که به اقدام برای ویزا دعوت نشدند ارتباط برقرار میشود و توسط تیم کاناداپاس برای ادامه مسیر راهنمایی میگردند تا بتوانند فاکتورهای ناقص را تکمیل کنند و پروسه برای اقدام موفق ویزا را از پیش بگیرند.

ما پس از بررسی فرم ارزیابی شما، با شما از طریق ایمیل در ارتباط خواهیم بود تا در خصوص بهترین روش مهاجرت‌تان صحبت کنیم (فولدر های Inbox و Spam خود را بررسی نمایید). لطفا اطمینان حاصل کنید که آدرس ایمیل و شماره های تماس خود را درست وارد کرده اید.