در رابطه با اخذ ویزای توریستی کانادا، همواره سوالات زیر مطرح است:
– در صورتی که درخواست ویزای توریستی ریجکت شود، آیا می توان دوباره اقدام کرد؟
– در صورت عدم اخذ ویزای توریستی کانادا می توان برای اقامت کانادا اقدام کرد؟
– در صورت ریجکتی درخواست ویزای توریستی کانادا می توان ویزای کاری یا دانشجویی گرفت؟
در مطلب پیش رو بر آنیم تا به این سوالات پاسخ دهیم.

ممکن است ویزای توریستی کانادا برای شما به هر دلیلی که باعث ایجاد شک و شبهه برای افسر بررسی پرونده شما باشد، ریجکت شده باشد و این دلیل بسیار مهم است؛ زیرا برای اقدام مجدد برای گرفتن ویزای توریستی کانادا ویا هر نوع برنامه مهاجرتی دیگر ، دلیل  رد شدن ویزای توریستی شما می تواند تعیین کننده باشد.
در پاسخ به این سوال که در صورت ریجکتی درخواست ویزای توریستی کانادا می توان ویزای کاری یا دانشجویی و یا اقامت کانادا اقدام کرد باید گفت بله امکان دارد.

اگر برای ویزای توریستی کانادا اقدام کرده اید و این درخواست شما با ریجکتی مواجه شده ، این که ویزای توریستی شما چرا رد شده است در جریان اقدام مجدد برای گرفتن مجدد آن و اقدام برای سایر روش های مهاجرتی دائم و موقت موثر است.
اگر ویزای شما به علت نقص در مدارک و یا مسائل مالی رد شده باشد باز هم شانس اقدام مجدد برای ویزای کار و یا تحصیل و یا اقامت کانادا را خواهید داشت ولی خاطرتان باشد که برای بار دوم مدارک شما باید طوری باشد که برای افسر اداره مهاجرت کانادا کاملا واضح و قانع کننده باشد و نقص ها و کمبود های سرس قبل را مرتفع کند.
در صورتی که مدارک ارائه شده از سوی شما قانع کننده باشد به شما ویزا خواهند داد. در این روند می توان با داشتن یک وکیل مهاجرتی ذی صلاح و مورد تایید اداره مهاجرت کانادا برای گرفتن نوت پرونده و رفع نقص هایی که افسر اداره مهاجرت به آن ایراد وارد کرده است، اقدام نمود.
ولی در صورتی که شما به خاطر عدم ارائه مدارک واقعی و جعلی و یا کتمان حقیقت به کانادا ممنوع الورود شده اید، قضیه کمی پیچیده است و داشتن یک وکیل آشنا با قوانین می تواند بسیار تعیین کننده باشد. در این موارد وکیل  ماجرتی شما می تواند

  • به دادگاه فدرال از افسر مامور بررسی پرونده شکایت کند و خواستار تجدید نظر کند. در صورت موفقیت آمیز بودن این کار پرونده شما مجددا باز می شود و به افسر دیگری محول می شود تا مجددا آن را بررسی کند.
 
  • درخواست temporary resident permit بدهد که ادر این روش وکیل مهاجرتی شما باید بتواند افسرهای اداره مهاجرت را متقاعد نماید که برگشتن شما به کانادا دارای منافع بیشتری نسبت به خروج شما از کاناداست و یا موارد اتهامی درباره کتمان یا جعل واقعیت آن قدر مهم نبوده است که موکل او بخاطر آن اخراج شود و این حکم عادلانه نبوده است.
 
  • درخواست Humanitarian and compassionate consideration بدهد که در طی آن از دادگاه می خواهد تا با توجه به مسائل بشردوستانه و انسانی و شرایط خاص موکل دادگاه با انعطاف بیشتری در حکم خود تجدید نظر کند.